Žárové nástřiky

Při nástřiku se elektrickým obloukem taví přídavný materiál přicházející do nástřikové pistole ve formě dvou drátů. Pomocí proudu tlakového vzduchu se roztavený materiál urychluje a rozprašuje na připravený povrch strojního dílu. Dráty přídavného materiálu mohou být stejného nebo různého složení.