Vysokorychlostní nástřik

Vysokorychlostní stříkání plamenem (HVOF) je proces tepelného povlaku pro povrchovou úpravu. V tomto případě se kontinuální spalování paliva provádí pod vysokým tlakem ve spalovací komoře chlazené vodou nebo vzduchem. Při pohonných hmotách se používají palivové plyny jako propan, acetylen, ethen, butan, vodík a kapalná paliva, jako je nafta nebo kerosen. Oxidačním činidlem je většinou kyslík, ale také vzduch. Vysoký tlak spalovací směsi paliva a kyslíku vzniklých ve spalovací komoře a dolní expanzní tryska produkuje potřebnou vysokou rychlost plynového paprsku.
Obvykle práškové sprejové materiály se přivádějí axiálně do spalovací komory nebo radiálně v oblasti expanzní trysky. V důsledku toho jsou částice spreje zrychleny na vysoké rychlosti, což vede k velmi hustým postřikům s vynikajícími adhezivními vlastnostmi.