Plazmové nástřiky

Atmosférické plazmové stříkání je všestranný proces tepelného postřiku pro nejvyšší kvalitu, spolehlivost a trvanlivost.
V plazmovém hořáku se generuje elektrický oblouk mezi anodou a katodou se stejnosměrným napětím. Tímto proudem plazmovým hořákovým plynem nebo směsí plynů prochází obloukem a tím ionizuje.
V generovaném plazmovém paprsku, který má obvykle nadzvukovou rychlost, se vstřikuje prášek, který se roztaví vysokou plazmovou teplotou.
Plazmový proud strhává práškové částice a hodí je na podklad, který má být potažen. Molekula plynu se po krátké době vracejí do stabilního stavu, takže teplota plazmatu opět klesne po krátké vzdálenosti. Tato extra energie se přenáší na částice prášku.