Povrchové úpravy

Ochranné povlaky z hliníku, zinku nebo mědi provádíme žárovým stříkáním - šopováním dle ČSN 03 8551 v mnoha případech jsou kombinovány s nanášením organických nátěrů dle ČSN 03 8762.

Žárový nástřik plastových materiálů PA, PE a HALAR vytváří povlaky odolné proti opotřebení, korozi a působení agresivních medií.

Povlakování fluoroplasty vysoké technické úrovně značek Xylan®, Dykor® nachází uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu.

Nanášení fluorplastů        Nanášení fluorplastů

Nástřiky dodávají povrchu všeobecně známé vlastnosti jako je nepřilnavost, nesmáčivost a odolnost proti zachycení nebo nalepení zpracovávaného média a materiálu. Mimo netečnosti a nepřilnavosti mají tyto povlaky velmi dobré antikorozní vlastnosti a to v silně agresivním prostředí. Jsou nenasákavé,odolné vůči stárnutí, křehnutí, světlu a jejich mechanické vlastnosti jsou v širokém rozmezí téměř nezávislé na teplotě. Nástřik je biologicky inertní bez toxických efektů. Má extrémně nízký součinitel tření a vynikající izolační vlastnosti.

Široké uplatnění nachází povlakování fluoroplasty v potravinářském průmyslu pro různé násypky, dopravníky, formy, nádobí apod.

Fluoroplasty jsou vyhledávaným materiálem právě pro:
        - vysokou kluznost, velmi nízký koeficient tření až 0,2
        - funkčnost při provozních teplotách od -250°C do 285°C
        - odolnost proti opotřebení i při vysokém tlaku
        - odolnost v chemickém prostředí i při vyšších teplotách
        - únavovou odolnost při mechanickém namáhání
        - odolnost proti působení klimatických vlivů
        - přilnavost k většině kovů
        - zdravotní nezávadnost

Povlaky jsou žádané také v pekárenství a cukrárenství.

Povlaky jsou využívány v papírenském a tiskařském odvětví průmyslu, zejména při tvorbě povrchů fixačních nebo tiskařských válců, válců k barvícím aparátům, laminačních válců, převáděcích válců sušících linek a tiskacích strojů.