Plasmové a žárové technologie

Jsou to efektivní technologie, kterými lze v opravárenství vrátit původní vlastnosti a rozměry opotřebované kovové součásti a tím snížit objem prostředků, vynakládaných na pořizování nových náhradních dílů.

Jaké povrchy jsou pro tyto účely vhodné?
       - takové, které je nutno renovovat nebo z jiných důvodů doplnit na požadovaný rozměr
       - takové, které mají vykazovat z technologického nebo ekonomického důvodu jiné vlastnosti
                    než podkladový materiál
       - takové, které nanesením rozdílného specielního materiálu na podklad změní fyzikální
                    parametry výrobku ve prospěch kvality, provozuschopnosti a životnosti součásti
       - takové, které mají z dekorativních důvodů svým designem suplovat jiný materiál

Žárový nástřik pístnice       Plazmový nástřik mater. Ni-grafit ucpávkových ploch

Povrchové vrstvy je možno zhotovit různými materiály na různé základy, bez ohledu na jejich chemické složení. Lze je nanést v síle od několika desetin, až po několik milimetrů. Jejich tvrdost se pohybuje ve velmi širokém rozmezí, cca 20-70 HRc.

Jaké povrchové vrstvy nanášíme?
       - železné a neželezné kovy a jejich slitiny
       - cínové kompozice
       - plastické hmoty měkké i tvrdé (polyetylény, polyamidy)
       - elektrovodné, polovodivé a izolační materiály
       - keramické materiály
       - kovokeramické materiály
       - materiály se spec. vlastnostmi proti korozi, kavitaci a extremním teplotám

Požadavek na prodloužení životnosti strojních součástí je jedním ze základních kritérií při výběru materiálů pro technologie žárových nástřiků.

Renovace povrchů rotačních součástí jsou nejběžnějšími aplikacemi v oblasti opravárenství. nejčastěji požadované jsou opravy povrchů pístních tyčí, válců, kluzných ploch ložisek generátorů, turbín, klikových hřídelí, ucpávek, opravy ploch ložiskových uzlů pro valivá ložiska, opravy čepů, spojek apod.

Žárové nástřiky takových součástí jsou prováděny ve většině případů strojním nanášením za pomoci různých polohovadel, obvykle za rotačního pohybu. Tímto způsobem docílíme velmi dobré rozměrové přesnosti, řádově v desetinách milimetru.

Tam, kde není možné použít strojního nanášení, provádíme žárové nástřiky ručně. tento způsob se většinou provádí z důvodů špatného přístupu k nanášené ploše nebo komplikovanému tvaru opravované součásti. Vzhledem k rozměrovým nepřesnostem, které při tomto způsobu nanášení vznikají, je třeba volit větší materiálový přídavek na následné strojní opracování soustružením nebo broušením.
Při ručním nanášení materiálů je třeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování technologických parametrů.

Žárové nástřiky aplikujeme u rotačních součástí také do vnitřních otvorů.

Nejběžnější aplikací jsou vnitřní průměry pouzder pro kluzná uložení.
Žárově nanášené materiály se osvědčují zejména pro svoji mikroporézní strukturu.

Nanášení materiálů na velké plochy je vyhledávané zejména při opravách vnitřních prostor vodních turbín.

Povrchy turbín jsou vlivem provozního namáhání poškozované kavitací a korozí. Hloubka poškození je často i několik milimetrů.

 Žárový nástřik kluzných ploch turbíny       Pokovení kluzných ploch a nástřik otěruvzdorných vrstev turbíny

Tam, kde je vhodné použít žárové nanášení materiálů, docílíme zpravidla lepších výsledků, v porovnání s ostatními renovačními technologiemi, zejména v oblasti ekonomické a ve vztahu k životnosti renovovaných ploch.
Časová náročnost oprav je ve vztahu k jejich rozsahu velmi efektivní.
Výběr materiálů pro taková použití je velmi pestrý a lze jím řešit danou problematiku.
Velmi důležité je stanovení provozních podmínek a provozního namáhání. To bývá častou příčinou ovlivnění kvality posuzované aplikace. Špatnou volbou materiálu ve vztahu k provozním podmínkám může dojít velmi rychle k opotřebení, mnohdy i k destrukci celé vrstvy.

Určení rozsahu a způsobu poškození je základem pro provedení správného postupu opravy.

Zcela mimořádnou pozornost vyžaduje oblast renovace klikových hřídelí pro automobilový průmysl.

Je důležité si připomenout, že žárově stříkané matriály je nutné obrábět zcela jiným způsobem než ostatní běžné materiály. Firmy, které provádějí tyto renovace, by měly nabízet svým zákazníkům nejenom pokovení klikové hřídele ale také její opracování.
Po opravě je nutné následně provést některé důležité technologické a kontrolní operace tak, aby nedocházelo ke zbytečně zvýšenému riziku za provozu.
Staticky lze vyhodnotit, že takto opravené klikové hřídele lze provozovat a že jejich životnost je srovnatelná s životností nových kusů.
Renovovaná kliková hřídel vyžaduje větší pozornost i při samotné montáži  do bloku motoru.

Běžnými aplikacemi jsou renovace kompresorových klikových hřídelí různých typů a velikostí.

Žárové nástřiky plazmou, jsou používány v polygrafickém průmyslu nejen při výrobě válců. ale také při jejich renovacích. Tyto aplikace jsou dnes velmi rozšířené.

Technologie umožňuje nanášení keramických materiálů, které jsou požadovány zejména na místa namáhaná na otěr, jako například kluzné plochy pro těsnící kroužky.

Broušením keramických vrstev docílíme hlubokého lesku.

Často tyto materiály využíváme také pro jejich dobré elektroizolační vlastnosti. Nanášení speciálních vrstev plazmovou technologií se využívá pro tělesa ucpávek.